€uro

Uut Oncypedie
(Deurverwezen vanaf Euro)
Hi nae: navigaotie, zoeken

D'n €uro is 'n munt€€n'€id
~ Kapit€in Ov€rdud€lijk ov€r d'n €uro

D'n €uro is d'n munt€€n'€id van aoll€ lan'n in €uropa. 't logo van d'n €uro is d'n €.

Lan'n mi€ d'n €uro[bewerken]

B€trouwba€r'€id van d'n €uro[bewerken]

Uut 'n r€c€ntelijke t€st bl€€k dat d'n €uro 't minst b€trouwba€r was van aoll€ munt€€n'eden. Dit komt d€u d'n Crisis di€ voôral 'ri€k€nland €i '€ra€kt.