Flevoland

Uut Oncypedie
Hi nae: navigaotie, zoeken

Flevoland is 'n provinsie van Nederland, in 1962 is 't onder'elopen deudat d'n Afsluutdiek kapot was ge'aen, sinsdien is 't nie meer op'ebouwd, d'r staen alleêne nog mae 'n paer dieken en 'n aantal onder'elopen boerderiejen.


Provincies van Nederland

Drenthe - Flevoland - 't Recht - Vriesland - Zeêland - Brabant - Limburg - Noôrd-'olland - Zuud-'olland - Hroningen - Overijssel - Gelderland -