Zuud-'olland

Uut Oncypedie
Hi nae: navigaotie, zoeken

Zuud-'olland is 'n provinsie van Nederland
~ Kapitein Overdudelijk over Zuud-'olland

Zuud-'olland ligt ten zuuden van Noôrd-'olland
~ Kapitein Overdudelijk over Zuud-'olland

Zuud-'olland is 'n provinsie van Nederland, vroeher was Noôrd-'olland saemen bie Noôrd-'olland eên provinsie genaemd 'olland. Zuud-'olland ei 2,5 miljoen inweuners. Zuud-'olland is bekend vanwehe ur veêle moôl'ns steê, wironger D'n Aegt, Brielle 'n Rotterdam. Opvallend detail is dat d'r in Zuud-'olland hin veê 'ôre ge'ouwen.


Provincies van Nederland

Drenthe - Flevoland - 't Recht - Vriesland - Zeêland - Brabant - Limburg - Noôrd-'olland - Zuud-'olland - Hroningen - Overijssel - Gelderland -